STUDENTI A ABSOLVENTI

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

Spojte své vzdělání se společností SYNLAB

Zaměstnanci jsou základním stavebním kamenem úspěchu a udržitelného rozvoje naší společnosti.

Přilákat, zapojit a dlouhodobě si udržet vysoce motivované kolegy a kolegyně je naší strategickou prioritou.

Budoucnost plánujeme s nadšenými, kreativními a kvalifikovanými zástupci mladé generace, kteří mají v naší společnosti jedinečnou příležitost učit se s odborníky s mnohaletou zkušeností v oboru.Chceme motivovat děti a mladé lidi k tomu, aby spojili svou profesní kariéru se studiem zdravotnických oborů a zvolili pro svůj profesní život vzrušující obor nabízející hluboký smysl práce a hmatatelné výsledky.

Dlouhodobě tak spolupracujeme s vybranými středními a vysokými školami napříč celou republikou.

Studenty středních a vysokých škol rovněž podporujeme v rámci jejich projektů a aktivit během školního roku, účastníme se kariérních dnůškolních projektů, které zvyšují zájem studentů o zdravotnické vzdělání. Těm, kdo k nám nastoupí, pak nabízíme soustavné a celoživotní vzdělávání.

Co studentům můžeme nabídnout

 • Účast na našich odborných přednáškách
 • Exkurze v našich laboratořích za reálného provozu
 • Bezplatné studijní a odborné praxe
 • Spolupráci při vypracování absolventské práce
 • Stáže studentům i učitelům
Naši odborníci patří do řad pedagogů na středních a vyšších odborných školách nebo jsou členy různých zkušebních komisí, díky čemuž teorie plynule přechází do praxe a aplikace.

Partnerské školy

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1
 • Aktivní účast na dnech otevřených dveří ve škole
 • Finanční i odborná podpora studentského projektu: Kouřit? A proč?
 • Zajištění povinných odborných praxí v laboratořích SYNLAB
 • Studentské exkurze v laboratořích SYNLAB
 • Web školy: www.szspraha1.cz
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem
 • Finanční i odborná podpora celostátní konference studentů středních a vyšších zdravotnických škol STUDENTLAB
 • Zajištění povinných odborných praxí v laboratořích SYNLAB
 • Podpora nepovinných odborných stáží studentů v letních měsících v laboratořích SYNLAB
 • Studentské exkurze v laboratořích SYNLAB
 • Zaměstnávání studentů kombinované formy studia
 • Web školy: www.szsvzs.cz
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno
 • Zajištění povinných odborných praxí v laboratořích SYNLAB
 • Studentské exkurze v laboratořích SYNLAB
 • Web školy: www.szsmerh.cz
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice
 • Zajištění povinných odborných praxí v laboratořích SYNLAB
 • Studentské exkurze v laboratořích SYNLAB
 • Web školy: www.szscb.wz.cz
Soukromá vzdělávací instituce MILLS s. r. o., Praha
 • Podpora dalšího vzdělávání vlastních zaměstnanců kombinovanou formou při práci
 • Přednášková činnost našich zaměstnanců
 • Web školy: www.mills.cz
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Účast na kariérních dnech s cílem zprostředkování zaměstnání budoucím absolventům
 • Podpora nepovinných odborných stáží studentů v laboratořích SYNLAB
 • Web školy: www.natur.cuni.cz/fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Zajištění povinných odborných praxí v laboratořích SYNLAB
 • Web školy: www.jcu.cz
Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • Zajištění povinných odborných praxí v laboratořích SYNLAB
 • Web školy: www.faf.cuni.cz
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze
 • Aktivní účast na dnech otevřených dveří ve škole
 • Zajištění povinných odborných praxí v laboratořích SYNLAB
 • Studentské exkurze v laboratořích SYNLAB
 • Přednášková činnosti zaměstnanců SYNLAB
 • Web školy: www.fbmi.cvut.cz

Další naše partnerské školy

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – Farmaceutická fakulta
 • Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta zdravotnických studií
 • Univerzita Pardubice – Fakulta chemicko-technologická
 • FARMEKO – Vyšší odborná škola zdravotnická a SOŠ s.r.o. Jihlava
 • Střední odborná škola ekologická a potravinářská Veselí nad Lužnicí
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Vysoká škola zdravotnická, Praha 5 - Zajištění povinných odborných praxí na odběrových místech
 • Mendelova Univerzita v Brně
 • Veterinární univerzita Brno
 • Univerzita Palackého v Olomouci
Nastavení cookies